Δημητριάδης Ευστράτιος

Πρόεδρος

Γιατρός-Πνευμονολόγος

Φλεριανού Εύα

Αντιπρόεδρος

Καθηγήτρια Αγγλικών

Βγενόπουλος Κωνσταντίνος

Γενικός Γραμματέας

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Ματέου Μαρία

Ταμίας

Συνταξιούχος

Αμαξοπούλου Ζωή

Μέλος

Χοροδιδάσκαλος

Μοσχάκη Ευγενία

Μέλος

Ελεύθερη Επαγγελματίας

Γκούμας Ιάκωβος

Μέλος

Συνταξιούχος