Μπορώ! Blog

Την αναγκαιότητα αλλαγής της διαμορφωμένης άποψης των κοινωνιών στο σύνολό τους δείχνουν οι μαρτυρίες επτά γονιών που καθημερινά παρατηρούν τις αντιδράσεις του περίγυρου τους στις ειδικές ανάγκες που έχουν τα παιδιά τους.

Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα, τα πράγματα δεν προχωράνε όπως θα έπρεπε να προχωράνε, δεν υπάρχει σεβασμός, δεν νιώθουμε τη διαφορετικότητα αυτών των ατόμων, δεν αγαπάμε το πνεύμα αλλά το σώμα, δεν είμαστε αλληλέγγυοι.

Η νεότερη εποχή χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από κάποιες έννοιες τις οποίες μας κληροδότησε ο Διαφωτισμός και οι μεγάλες επαναστάσεις των προηγούμενων αιώνων, τις έννοιες του «ενεργού πολίτη» και της «κοινωνίας των πολιτών».

" Πιστεύω πως το σχολείο κάνει καλό στα παιδιά. Μας βοηθάει να μάθουμε πολλά πράγματα ,κάνουμε πολύ καλούς φίλους και περνάμε ωραία στα διαλειμματα . Όμως πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες . Θα ήθελα τα μαθήματα να ήταν λίγο πιο εύκολα. Επίσης το αγαπημένο μου μάθημα είναι τα μαθηματικά . Τέλος οι δάσκαλοι θα ήθελα να μην είναι πολύ αυστηροί." Σ.Κ.